Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
IRSZ: 3535
Település: Miskolc
Cím: Árpád út 88.
Telefonszám:: 06-46/530-497
Intézményvezető: Kocsenga Anton
E-mail: kocsenga.anton@maltai.hu

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett, ötven férőhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállása a lakhatással nem rendelkező személyek részére átmeneti elhelyezést biztosít. Célja az aktív korú, munkaképes személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése. A személyes gondoskodást igénylő és elfogadó hajléktalan személyek részére biztosít életvitelszerű lakhatási lehetőséget szociális segítő munkával.

Gondozottjainkat két nagy csoportra tudjuk osztani. Az első csoportba tartoznak azok, akik aktív korúak, s nekik mindenekelőtt abban próbálunk segítséget nyújtani, hogy állandó, bejelentett munkahelyük legyen. A második csoportba tartoznak az idősebb korúak, akiknél elsődleges cél a teljes ellátást nyújtó intézményben való elhelyezés.

Integrált intézményünk további szolgáltatásai:

(1) Utcai szociális szolgálat. Az Utcai Szociális Szolgálat első számú célcsoportja az éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltők, vagyis az utcán élők, továbbá akik lakhatásukat területhasználattal, általában lakás céljára nem, vagy csak részben alkalmas helyen oldják meg. A téli krízisidőszakban a szolgálat kiemelt figyelmet fordít a gondozottak ellátására, ezért működtet a téli időszakban krízisautót, valamint minden hétköznap folyamatosan bejárja az ellátási területét, különös figyelmet fordítva a frekventált helyekre.

(2) Támogató szolgálat. 2005 januártól működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Miskolc intézmény Támogató Szolgálata. Célcsoportunk: mozgássérültek, látás-, hallás-, értelmi-, és halmozottan fogyatékos személyek. Szolgáltatásunk célja a fogyatékkal élő személyek saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz-) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás biztosítása. Nyújtott szolgáltatások: személyi segítés, szállító szolgáltatás, ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás.

(3) Népkonyha. A Népkonyha célja, hogy hétköznapokon napi rendszerességgel egy tál meleg ételt nyújtson az önellátásra képes rászorulóknak (hajléktalanok, kisnyugdíjasoknak és szociálison rászorult embereknek). A Népkonyha nyitvatartási ideje: H-P 11.30-13.00 óráig, az étkeztetés több turnusban történik.

(4) Megyei hatáskörű krízisautó. Intézményünk 2013-tól november 1-től március 31-ig krízisautót működteti 24 órában, Borsod-Abaúj- Zemplén megye egész területén. A Krízisautó működtetésének célja, hogy a téli időszakban, (nov. 1 – márc.31) napi 24 órában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye bármely részén krízishelyzetbe – életét, testi és mentális épségét veszélyeztető körülmények közé – kerülő fedél nélküli emberhez, viszonylag rövid időn belül ki tudjanak menni olyan képzett és tapasztalt szociális munkások, akik segíteni tudnak a veszélyes helyzetek kezelésében.

(5) Regionális hatáskörű diszpécser szolgálat. A Diszpécserszolgálat elsődleges feladata a krízishelyzetbe került hajléktalan emberek elhelyezésének megszervezése, elsősorban helyi, ill. lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez közeli szinten, annak érdekében, hogy az ügyfelet a lehető legkisebb trauma érje, ne kerüljön távol lakhelyétől, helyi kapcsolatrendszerétől. Ebben működtünk együtt a régió több családgondozójával, akik a megoldáshoz elegendő háttérinformációval rendelkeznek a bajbajutott ügyfélről.