Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Ápolási Otthon
IRSZ: 3535
Település: Miskolc
Cím: Köln u. 2.
Telefonszám:: 06-46/401-170
Intézményvezető: Brahó Zsuzsanna
E-mail: apolasi.otthon@maltai.hu

Az intézmény működési formája: krónikus fekvőbeteg ellátás

Hitvallásunk: Az élet, a test és a lélek egysége, ki a lelket ápolja, a testet gyógyítja, s ki a testet gyógyítja, annak a lelke gazdagodik.

Hiszünk abban, hogy a gyógyszereken túl, a szeretet és az odafigyelés a legfontosabb a test gyógyulásához. Intézményünk alacsony gondozotti – és dolgozói létszáma hozzásegít minket ahhoz, hogy olyan családias légkört tudjunk kialakítani, ahol a szakmai tudáson túl a körülmények is optimálisak a betegeink gyógyulásához vezető úton.

Az Ápolási Otthonba kerülés feltétele a honlapunkon is megtalálható, a beteg kezelőorvosa által kitöltött „Kérelem és adatlap” című formanyomtatvány intézményünkbe történő eljuttatása, melynek iktatása után regisztráljuk a beteget a várakozók listájára. Új beteget felvenni csak a távozó ellátottak függvényében tudunk, ezért sajnos várakozási idővel kell számolni. A várakozási idő hossza változó, erről érdeklődni a megadott vezetékes telefonszámon érdemes. Intézményünkben a szolgáltatás igénybe vételének feltétele az “Egyéni ápolási szerződés” megkötése melyet minden esetben határozott időre kötünk. 

Tevékenységeink

Máltai Szeretetszolgálat melynek hitvallása: „A hit védelme és a szegények (a rászorulók) szolgálata”. Ez a hitvallás az intézményünk mindennapi életét is meghatározza. Az Ápolási Otthon olyan betegek számára nyújt szolgáltatást, akik aktív kórházi ellátást már nem igényelnek, önellátásukban részben, vagy teljes egészében korlátozottak, ezért folyamatos felügyeletre van szükségük.

Célunk: A szakmai szabályoknak megfelelő, esztétikus környezetben, a személyre szabott, magas színvonalú minőségi ápolás, a szeretetteljes bánásmód és a lelki gondozás összhangjának megvalósítása. Célunk továbbá, hogy a betegeinket motiváljuk a meglévő önellátási képességeik gyakorlására, a gyengült mozgás- és egyéb funkcióik erősítésére annak érdekében, hogy az önálló életvitelüket elősegítsük, és ezáltal újra a társadalom minél hasznosabb tagjaivá váljanak.

Ápolóink és egyéb szakdolgozóink magasan képzettek. Szakmai tudásuk továbbfejlesztését fontos feladatunknak tekintjük, ezáltal is emelve az intézményünkben nyújtott betegbiztonságot.

Elősegítve a betegek mielőbbi gyógyulását és kényelmét, az ápolási tevékenységek, beavatkozások elvégzéséhez a legjobb minőségű szakmai anyagokat, eszközöket biztosítjuk.

Fontos számunkra, hogy a testi jólét mellett a lelki és szellemi jólétet is biztosítsuk ápoltjaink számára. Erre szolgálnak az ökomenikus kápolnában heti rendszerességgel megrendezett református istentiszteletek, római katolikus szentmisék és a több száz kötetes könyvtárunk.

Ápoltjaink mindennapjainak színesebbé tételét a különböző szórakoztató rendezvényeink szolgálják. (Farsang, Karácsony, Mikulás, majális, szalonnasütések stb.)

Szorosan kapcsolódva a Máltai Szeretetszolgálat egyéb tevékenységéhez az intézmény 70 betegágyából egyedülálló módon 10 ágy hajléktalan betegek ellátására van fenntartva. Ezek a betegeink a testi – lelki gondozáson túl szociális gondoskodást is igényelnek. Szociális munkásunk minden tudásával arra törekszik – napi gondjaik megoldásán túl -, hogy az intézményből való távozásuk után is emberhez méltó körülmények között folytathassák életüket.

Külső környezetünk

Az intézményünk gyönyörű környezetben fekszik a Bükk hegység lábánál. Az épületet körülölelő park ápolására nagy gondot fordítunk. Tavasztól őszig csodálatos fák és virágok pompáznak a kertben, ahol a betegeink testi és lelki felüdülést nyerhetnek. A velünk szakmai kapcsolatban álló intézményekkel korrekt, már-már baráti viszonyt ápolunk, hogy a betegek átadása – átvétele egymás munkáját kölcsönösen elősegítve, zökkenőmentesen történjék.

Belső környezetünk

Működésünket 1996-ban kezdtük meg. Három osztályunkon 70 betegről gondoskodunk. A 2-3 ágyas betegszobáink döntő többsége saját fürdőszobával rendelkezik. Kábeltévé és vezetékes telefon minden szobában elérhető az ellátottak számára. Az épületben televízióval felszerelt társalgók és könyvtár nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra.

Az intézmény, mint munkahely

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára fontos célkitűzés, hogy a minőségi betegellátás megvalósítása mellett a dolgozók számára biztonságos, jó munkafeltételeket és munkakörülményeket biztosító munkahely legyen. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk rangbéli előmenetelükben, tudásbeli gyarapodásukban segíteni munkatársainkat, hogy így versenyképes tudással rendelkező, az élet minden területén helyüket megálló kollégák alkossák törzsgárdánkat. Szorosan együttműködünk a Máltai Szeretetszolgálat, környezetünkben tevékenykedő szociális és karitatív intézményeivel. Igényeljük és segítjük az önkéntesek munkáját, elismerve, hogy együtt kell jót és jól cselekedni. Az intézmény alkalmazottai maguk is rendszeresen végeznek karitatív tevékenységeket.